Европейски съюз
                     Програма ФАР
ОБЩИНА ЕЛХОВО 
ЦСРИ "Света Марина" - Елхово
  гр. Елхово, ул. "Чаталджа" № 6
Телефон:  0478 / 8 20 50
 ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА В РИСК csri_sv.marina_elh@abv.bg
Център за социална рехабилитация
и интеграция

"Света Марина"
гр. Елхово
Социални услуги:
Рехабилитация
Терапии
»  Трудотерапия
»  Други терапии - музикална терапия, изобразително изкуство, приложно изкуство, приказкотерапия, фотография
Други дейности
Трудотерапия
Трудотерапията формира и развива:

~   възприятия, познавателни потребности и възможности;

~   хигиенни и битови навици;

~   естетическа и духовна култура.Основни задачи на трудотерапията:

~   придобиване на знания ,умения и ориентири относно заобикалящата среда;

~   коригиране на недостатъци в емоционално-волевата сфера;

~   формиране на личността чрез развитие на адаптивни,трудови,социални, битови и др.умения;

~   развитие на двигателни умения.Дейностите се осъществяват в ателиета за групова работа:

~   приложна и изобразителна дейност-рисуване, изработване елементи на украшения и художествени предмети;

~   конструкторска дейност - моделиране на предмети от хартия, природни и подръчни материали; апликиране със семена и камъчета, изработване на пана и мозайки, оформяне на интериор с интересни природни форми;

~   клуб ”Пътешественик.... с глобус и компютър.”
Полезни връзки
» Министерство на труда и социалната политика » Агенция за закрила на детето
» Агенция за социално подпомагане